Array
 

USLUGE

 

1- IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE EU FONDOVA I NACIONALNIH FONDOVA

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 

Energetska obnova

Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti. Obnovom po načelima energetske učinkovitosti građani mogu ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetnije uvjete stanovanja. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva.

 

Izrada natječajne dokumentacije za turizam

 

Izrada natječajne dokumentacije iz EFRD-a za poljoprivredu

 

Izrada natječajne dokumentacije OP Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

 

Izrada natječajne dokumentacije OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

 

EAFRD

Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorena je mogućnost korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) koji će za hrvatske poduzetnike predviđeno biti dostupan od druge polovice 2014. godine. To znači da će hrvatski poduzetnici koristiti EAFRD od novog programskog razdoblja koje traje od 2014. do 2020. godine i trenutno su u izradi završni okviri ovog programa.

ERDF

 

Cilj Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF – European regional development fund) je jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Usmjeren je uglavnom na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja novih radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatskoj će ERDF biti otvoren nakon pristupanja.

 

U sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, ERDF pruža potporu za uvođenje i razvoj transnacionalnih zajedničkih strategija za održivi teritorijalni razvoj prekograničnih aktivnosti.

 

EMFF

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. U  novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura. Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja kod kojeg omjer ovisi od same vrste projekta. 

 

NACIONALNI FONDOVI

 

Poduzetnički impuls - Program poticanja poduzetništva i obrta

 

Poduzetnički impuls za 2014.g. provodit će se temeljem Programa Vlade RH za razdoblje od 2011.-2015. godine u kojemu su mjere poticanja konkurentnosti poduzetništva i obrta definirane kroz tri glavna područja i to:

 

  • Gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva,
  • Tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti i
  • Regionalni razvoj i korištenje fondova EU.

 

 

2. IZRADA POSLOVNOG PLANA ZA HBOR, HAMAG BICRO I BANKE

 

Poslovni plan je temeljni dokument u kojemu poduzetnik prikazuje svoje ideje i ambicije, te promišlja mogućnosti za postizanje poslovnog uspjeha, u određenom vremenskom razdoblju.
Budući da postavlja mjerila onoga što se želi i namjerava postići u budućnosti, poslovni plan je ujedno i najbolji početak kontrole uspješnosti očekivanog poslovanja.
Planovi se izrađuju prije poslovnih aktivnosti i prikazuju koje se aktivnosti moraju poduzeti u budućnosti te daju odgovore na pitanja što se mora učiniti, tko mora učiniti i u kojem roku se aktivnost mora dovršiti.
Namjenjen je poduzetnicima i služi za analizu pothvata i sagledavanje svih dijelova za uspješno ostvarivanje i detaljno opisuje sve segmente poslovanja.
Ostali korisnici poslovnog plana su financijske institucije od kojih poduzetnik namjerava pribaviti sredstva, investitori koji će uz poduzetnika financirati projekt te poslovni partneri kao što su dobavljači, kupci i ostali.
Poslovi plan sastoji se od teksta koji opisuje segmente poslovanja i proračuna koji dokazuju zaključke koji su opisani u projektu.
Svaki poslovni plan je svojim oblikom prilagođen poduzetničkim pothvatom djelatnosti.
Poslovni plan sastoji se od dvadesetak stranica i mora biti jasan, realan, sveobuhvatan, mjerljiv i izvediv.
Naziv poslovni plan se najčešće upotrebljava za dokument kojim se opisuje početak poslovanja ili promjenu poslovanja, a može se opisivati sve promjene u postojećim poslovnim organizacijama.
Cijene izrade poslovni planova kreću se od 2.500,00 kn do 15.000,00 kn, ovisno o projektu, a za veća ukupna ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima.
Poslovni plan moguće je napraviti za 4 radna dana od dostave svih podataka.
U našem dosadašnjem poslovanju uvidjeli smo da u toku izrade plana nisu svi podaci dostupni, i mjenjaju se tokom izrade plana.
Temeljem našeg iskustva postoji mogućnost produžetka izrade plana na par tjedana do mjesec dana.

 

3. IZRADA INVESTICIJSKOG PLANA

 

Investicijski plan ili program predstavlja studiju u kojoj poduzetnik dokazuje opravdanast ulaganja u investiciju koju financira iz vlastitih izvora ili kredita.
Za razliku od poslovnog plana investicijski plan se u praksi izrađuje za projekte u iznosu višem od 200.000,00 kn.
U izradi investicijskog plana stavlja se naglasak na detaljnju analizu troškova ulaganja i poslovanja, analizu tržišta i lokacije, tehničke elemente ulaganja, ekonomsko-financijsku analizu, ekonomsko tržišnu ocjenu itd.
Detalje o izradi investicijskog plana možete pogledati na HBOR- ovoj web stranici http://www.hbor.hr/Art801
Cijene izrade investicijskih planova kreću se od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn, ovisno o projektu, a za veća ukupna ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima.
Rok za izradu investicijskog plana moguće je napraviti za 10 radnih dana od dostave svih podataka.
U našem dosadašnjem poslovanju uvidjeli smo da u toku izrade plana nisu svi podaci dostupni i mjenjaju se tokom izrade plana.
Temeljem našeg iskustva postoji mogućnost produžetka izrade plana na par tjedana do mjesec dana.

 

4. IZRADA STUDIJE PREDIZVODLJIVOSTI/IZVODLJIVOSTI

 

Najveći izazov predstavlja izrada studije prdizvodljivosti/izvodljivosti u pripremi projekata za financiranje iz strukturnih fondova.
Studije izvodljivosti/predizvodljivosti potrebne se kod složenih infrastrukturnih projekta kod kojih je bitno pokazati opravdanost za financiranje iz EU fondova.
Projekti obično uključuju izgradnju i opremanje novih objekata ili druge infrastrukture u područjima gospodarstva, turizma, prometa, vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom znanosti, obrazovanja…
Osnovni dokument u pripremi navedenih projekata je studija izvodljivosti, u kojoj se detaljno dokazuje pripremljenost i koherentnost projektne ideje te detaljno analiziraju koristi i troškovi projekta, temeljem čega se pokazuje opravdanost ulaganja u određeni projekt.
Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu za prijavitelje projekata obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućm specijalističkim znanjima i referencama.

 

Za nositelje projekta potrebno je dobru ideju pretočiti u kvalitetan projekt sa jasnom usmjerenošću na ostvarivanje svih ciljeva. Za kvalitetnu izradu studije izvodljivosti potrebno je surađivati s ostalim dionicima I konzultantima u svrhu postizanja krajnjeg rezultata, kako bi  projekt imao  veću šansu za sufinanciranje iz EU fondova.

 

5. IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA I ENERGETSKOG IZVJEŠTAJA

 

 

Energetski pregled je postupak koji se provodi s ciljem analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, te kao takav predstavlja prvi korak ka energetskoj obnovi. Svrha energetskog pregleda je izdavanje energetskog certifikata te utvrđivanje mogućnosti smanjenja potrošnje energije i ostvarivanja ušteda nakon primjene mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

 

Stručno proveden energetski pregled temelj je za kvalitetan projektni zadatak energetske obnove postojećih zgrada.

 

Energetski pregled obvezno uključuje:

 

  • Analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite te energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja, klimatizacije i ventilacije, potrošne tople vode i potrošnje električne energije;
  • Potrebna mjerenja potrošnje toplinske i električne energije, te vode;
  • Analizu mogućnosti promjene energenta i korištenja obnovljivih izvora energije;
  • Prijedlog troškovno optimalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade uz ostvarive uštede, procjenu investicije i razdoblje povrata;
  • Pisani izvještaj s preporukama optimalnog zahvata i redoslijeda prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza.

 

 

6. ORGANIZACIJA SUSTAVA PRAĆENJA I EDUKACIJE, KONTROLE, UPRAVLJANJA I POTROŠNJE ENERGENATA TE UVOĐENJE ISO 50001 

 

Plan uspostave sustava gospodarenja energijom:

-                      uspostava organizacije strukture koja postavlja plan praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije i vode

-                      uspostaviti politiku energije sa konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska učinkovitost

-                      postaviti bazu za korištenje energije, identificirati kritična područja i prepoznati elemente koji utječu na korištenje energije

-                      održavati periodične prognoze korištenja energije, što omogućava vidljivost u planiranju investicija i poboljšanja

-                      razmatra potrošnju energije u procesu odlučivanja pri dizajniranju i nabavi opreme, materijala ili usluga

-                      uvođenje sustava upravljanja energijom npr. kao ISO 50001

 

 

 8. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com