Array
 

Energetsko certificiracje

 Zašto energetski certifikat?

 

Kada prodajete stan ili kuću u ugovoru morate navesti kojem energetskom razredu pripada vaša nekretnina. Taj podatak morate dokazati prilaganjem energetskog certifikata.

 

Energetski certifikat, odnosno dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, obvezno trebaju posjedovati postojeće zgrade javne namjene i sve novoizgrađene zgrade. Ostale zgrade koje se iznajmljuju ili prodaju moraju imati energetski certifikat od 2013. godine.

Na temelju izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ razreda s najmanjom potrošnjom (≤15 kWh/m2), do G razreda s najvećom energetskom potrošnjom (>250 kWh/m2). Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz projektne dokumentacije, dok je za dobivanje certifikata postojeće zgrade potrebno provesti detaljan energetski pregled.

 

Temeljem pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), donesena je Odluka o cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.

Cijena koštanja iskazana je zajedno za stambene i nestambene zgrade, a posebno su iskazane cijene za izrazito složene nestambene zgrade sa više temperasturnih zona i složenim sustavima instalacija. Cijene je odredilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Cjenik energetskig pregleda i energetskih certifikata zgrada nalazi se na slijedećem linku: http://energetski-certifikat.net/docs/CIJENE_1.PDF

 

 

Energetski pregled je postupak koji se provodi s ciljem analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, te kao takav predstavlja prvi korak ka energetskoj obnovi. Svrha energetskog pregleda je izdavanje energetskog certifikata te utvrđivanje mogućnosti smanjenja potrošnje energije i ostvarivanja ušteda nakon primjene mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

Stručno proveden energetski pregled temelj je za kvalitetan projektni zadatak energetske obnove postojećih zgrada.

Energetski pregled obvezno uključuje:

  • Analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite te energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja, klimatizacije i ventilacije, potrošne tople vode i potrošnje električne energije;
  • Potrebna mjerenja potrošnje toplinske i električne energije, te vode;
  • Analizu mogućnosti promjene energenta i korištenja obnovljivih izvora energije;
  • Prijedlog troškovno optimalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade uz ostvarive uštede, procjenu investicije i razdoblje povrata;
  • Pisani izvještaj s preporukama optimalnog zahvata i redoslijeda prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza.

 

Modeli financiranja

 

Zbog višestruke koristi za vlasnike i korisnike zgrada, energetska obnova postojećih i gradnja novih gotovo nula energetskih zgrada dobiva sve više različitih oblika poticaja od strane brojnih financijskih institucija i fondova.

Institut za investicije Hrvatska u sklopu provedbe projekata energetske učinkovitosti izrađuje studiju izvodljivosti/predizvodljivosti koja obuhvaća slijedeće: 

  • Procjenu uštede energije i cjeloživotnih troškova
  • Troškovno optimalnu analizu
  • Analizu rizika i osjetljivosti
  • Izračun neto sadašnje vrijednosti
  • Izračun mjesečnih anuiteta i roka otplate

Savjetujemo korisnikike o mogućnostima financiranja preko naših partnera HBOR-a i drugih komercijalnih banaka.

Institut za investicije Hrvatska Vas savjetuje kako možete pristupiti novcu fondova preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i ostalim natječajima koji se raspisuju vezano za obnovljive izvore energije.

 

 

 

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com