Array
 

Obnovljivi izvori energije

Novosti 17.10.16.

Energetska obnova višestambenih zgrada

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: gospodarski subjekti, obrtnici

 

Sažetak: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

 • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
  GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

 • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
  za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

 • GRUPA 1 - u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
  GRUPA 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Dokumentacija:

PDP_4c2.2.zip

Novosti 05.10.16.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Tip natječaja: otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih poziva. Krajnji rok  za podnošenje projektnih prijedloga za svaki privremeni poziv je 90 (devedeset) kalendarskih dana.
Status: u najavi
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Područje: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Sažetak:

 

 • Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.
 

 • Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.
Prijavitelji 1.Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su:

 1. vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili
  osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 
 2.Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima:

 1. da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


 
Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose  152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.

Novosti 31.08.16.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od sutra počinje s isplatama sredstava

Naime, Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici Fondu dala suglasnost za odobrenje prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu do najviše 100 milijuna kuna radi financijskog uravnoteženja likvidnosti. „Bivša uprava Fonda financijski je neodgovorno i neodrživo ugovarala projekte energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada što je proračun Fonda za ovu i sljedeću godinu opteretilo sa 750 milijuna kuna obveza koje teško podmiruje. Na žalost, taj se problem reflektirao na korisnike naših sredstava te smo oko dva i pol mjeseca kasnili s plaćanjem. Žao nam je što je došlo do situacije koja je prouzročila probleme građanima, ali i pojedinim poduzetnicima u njihovom poslovanju, no intenzivno smo sve vrijeme radili na rješavanju tog problema.“, objasnio je v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić. Zahvalio je Vladi RH i ministru zaštite okoliša i prirode Slavenu Dobroviću što su imali sluha za pozitivno rješavanje nastale situacije.

Najavio je kako će Fond potpisati Ugovor s Hrvatskom poštanskom bankom te početi već od sutra s isplatama. Očekuje se da će nastali zaostaci biti podmireni u roku od 15-ak dana. „Sve službe Fonda će intenzivno raditi kako bi se dnevno proknjižio što veći broj plaćanja da bi tvrtke i građani u što kraćem roku dobili sredstva koja im ugovorom pripadaju.“, najavio je Majdandžić. Građane i izvođače moli za još malo razumijevanja i strpljenja, jer će odobrena sredstva sigurno tijekom rujna dobiti na svoje račune.

http://www.fzoeu.hr/docs/_v24.pdf Odluka Valade RH o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za prekoračenje po transakcijskom računu Fonda

 

Novosti 30.09.15.

Otvoren Javni natječaj (EnU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Tekst Javnog natječaja EnU-18/2015 možete pronaći ovdje.

 

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Status natječaja: 09.07.15. do 31.12.2020.

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Rok za podnošenje natječaja: od 19.06.15. do 31.12.20120.

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Najniži iznos bespobratnih sredstava: 30.000,00 kn

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 kn

 

 

 156 Slika2 energ efikas-960x440

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com