Array
 

Otvoreni natječaji

 

PROGRAM

REGIJA

SEKTOR

TIP SREDSTAVA

BUDŽET

STATUS

DATUM ZAVRŠETKA

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Energetska učinkovitost, OIE

Bespovratna sredstva (darovnice)

152.000.000,00 kn

Otvoren

22.11.16. do 20.02.17.

Natječaj za Mjeru 07. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.2. Ulaganja i izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije tipa operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Infrastruktura, poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

93.058.824 €

Otvoren

02.11.16. do 23.12.16.

Energetska obnova višestambenih zgrada

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Energetska učinkovitost, OIE

Bespovratna sredstva (darovnice)

152.000.000,00 kn

Otvoren

16.01.2017.

Četvrti poziv za provedbu projekta iz područja cestovnog prometa Operativni program „ Promet „ od 2007. Do 2013. godine

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

75.000.000,00 kn

Otvoren

04.11.2016

Poziv za izradu idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

340.000.000,00 kn

Otvoren

18.11.2016.

Razvoj poslovne infrastrukture

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Malo i srednje poduzetništvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

380.000.000,00 kn

Otvoren

31.12.2016.

Višestruki okvirni ugovori za pružanje usluga povezanih sa provedbom smjernica za bolju regulativu

 

EU 28

Zapošljavanje i socijalna prava

Pružanje usluga

25.000.000,00 €

Otvoren

28.10.2016.

Peti  poziv na provedbu projekta iz područja cestovnog prometa Operativni program „Promet“ 0d 2007. do 2013. Godine

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

20.400.000,00 kn

Otvoren

11.11.2016.

Šesti poziv na provedbu projekta iz područja cestovnog prometa Operativni program „Promet“ 0d 2007. do 2013. Godine

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

69.000.000,00 kn

Otvoren

11.11.2016.

Informacijski sustav o trgovačkim oznakama za proizvode ribarstva i akvakulture

 

EU 28

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Pružanje usluge

120.000,00 €

Otvoren

21.10.2016.

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

 

Hrvatska

Ekonomija i poduzetništvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

40.000.000,00 kn

Otvoren

07.10.2016.

Četvrti poziv na provedbu projekta iz područja cestovnog prometa Operativni program „Promet“ od 2007.do 2013.

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

75.000.000,00 kn

Otvoren

04.11.2016.

Podrška razvoju Centara kompetencija

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Znanost i tehnologija

Bespovratna sredstva (darovnice)

785.977.500,00 kn

Otvoren

18.10.2016.

Shema nagrade za inovativne ideje i podrška inkubaciji

Galileo

EU 28, Norveška, Švicarska

Znanost i tehnologija

Bespovratna sredstva (darovnice)

1.500.000,00 €

Otvoren

19.10.2016.

Pametne tvornice u novim državama i članicama EU

 

EU 28

Informatika i komunikacije

Pružanje usluga

2.000.000,00 €

Otvoren

14.10.2016.

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova finkcionalnih regija  Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija i Sjeverni Jadran, Istočna Hrvatska

Kohezijski fond

Hrvatska

Reginalni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

32.000.000,00 kn

Otvoren

09.12.2016.

Operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Europski poljoprivredni fond za

ruralni razvoj EAFRD

Hrvatska

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

 

Otvoren

27.10.2016.

Unapređivanje infrastrukture centrima za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitunalizacije – faza I

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

73.125.000,00 kn

Otvoren

31.12.2019.

Poboljšavanje pristupa primarnoj zdravstvenoj pomoći s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

171.800.000,00 kn

Otvoren

31.12.2020.

Razvoj e-usluga

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Civilno društvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

626.000.000,00 kn

Otvoren

31.12.2019.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje  socijalnih  usluga djeci i mladima kao podrška procesa deinstitunalizacije – faza I

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

71.424.800,00 kn

Otvoren

31.12.2019.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje  socijalnih  usluga u zajednici osobama sa invaliditetom kao podrška procesa deinstitunalizacije – faza I

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

107.294.118,0 kn

Otvoren

31.12.2019.

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

725.480.000,00 kn

Otvoren

31.12.2020.

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

173.00.000,00 kn

Otvoren

31.12.2020.

Otvoren javni poziv za Program Cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo

Program za cjeloživotno učenje

Hrvatska

Ekonomija i poduzetnišvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

Informacije će se objaviti na web stranicama MINPO

Otvoren

11.11.2016.

Operacija 8.6.3. „ Marketing drvnih i nedrvnih proizvoda „

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EAFRD

Hrvatska

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

333.609,00 €

Otvoren

22.11.2016.

Operacija 8.6.2. „ Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva „

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EAFRD

Hrvatska

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

3.989.087,00 €

Otvoren

15.11.2016.

Operacija 8.6.1. „ Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima „

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EAFRD

Hrvatska

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

3.989.087,00 €

Otvoren

15.11.2016.

Kompetentnost i razvoj MPS

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Ekonomija i poduzetništvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

867.000.000,00 kn

Otvoren

 

31.12.2016.

Inovacije novoosnovanih MSP

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Ekonomija i poduzetništvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

22.800.000,00 kn

Otvoren

 

31.12.2016.

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Ekonomija i poduzetništvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

748.000.000,00 kn

Otvoren

 

31.12.2019.

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Okoliš

Bespovratna sredstva (darovnice)

380.000.000,00 kn

Otvoren

 

31.12.2017.

Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive osobe

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

120.000.000,00 kn

Otvoren

31.12.2019.

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za „ Ulaganje u dnevne bolnice jednodnevne kirurgije “

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

82.352.941,18 €

Otvoren

 

Poziv za podnošenje prijedloga za Erasmus + u 2016. godini

Erasmus +

EU 28, Norveška, Lihtenštajn, Island, Makedonija, Turska

Obrazovanje i mladi

Bespovratna sredstva (darovnice)

1.871.100,00 €

Otvoren

 

Podrška razvoju MPS u turizmu povećavnjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Turizam

Bespovratna sredstva (darovnice)

304.000.000,00 kn

Otvoren

31.12.2016.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za modernizaciju, unapređenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Regionalni razvoj

Bespovratna sredstva (darovnice)

934.000.000,00 kn

Otvoren

 

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ Ulaganje u zdravstevnu zaštitu na primarnoj razini „

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zdravstvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

140.600.000,00 kn

Otvoren

 

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com