Array
 

Natječaji u najavi

 

PROGRAM

REGIJA

SEKTOR

TIP SREDSTAVA

BUDŽET

STATUS

Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavaljaju djelatnost odgoja i obrazovanja   

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Energetska učinkovitost, OIE

Bespovratna sredstva (darovnice)

152.000.000,00 kn

Najavljen

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Europski socijalni fond

Hrvatska

Obrazovanje, vještine, cjeloživotno učenje

Bespovratna sredstva (darovnice)

10.000.000,00 kn

Najavljen

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unaprjeđenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Europski socijalni fond

Hrvatska

Obrazovanje, vještine, cjeloživotno učenje

Bespovratna sredstva (darovnice)

30.039.000,00 kn

Najavljen

Unaprjeđenje pismenosti – temelj Cjeloživotnog učenja

Europski socijalni fond

Hrvatska

Obrazovanje, vještine, cjeloživotno učenje

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Umjetnost i kultura za mlade

Europski socijalni fond

Hrvatska

Civilno društvo, socijalna uključenost

Bespovratna sredstva (darovnice)

18.000.000,00 kn

Najavljen

Promicanje održivog korištenja kulturne baštine

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatska

Zaštita prirode i okoliša

Bespovratna sredstva (darovnice)

380.000.000,00 kn

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, Tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede ili šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva Tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 19 LEADER – CLLD, podmjeru 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 19 LEADER – CLLD, podmjeru 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a tip operacije 19.3.1. Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 16 Suradnja, Podmjeru 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe lokalnih tržišta te promicanje aktivnosti u lokalnom  kontekstu  u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti tip operacija 1.2.1. Demonstracijske aktivnosti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacija 1.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacija 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 09 – Uspostava prizvođačkih grupa i organizacija, Podmjeru 9.1. Uspostava prizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru tip operacije 9.1.1. Uspstava proizvođačkih grupa i organizacija

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 16. – Suradnja – Podmjera 16.1. Potpra za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva ( EIP ) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. Operativne skupine

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 16. – Suradnja – Podmjera 16.1. Potpra za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva ( EIP ) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 07. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.2. Ulaganja i izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije tipa operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 06. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjeru 6.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1.

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnsti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 06. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.4.1.

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnsti u ruralnom području

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice)

Najavljen

Natječaj za Mjeru 03. – Sustavi kvalitete za pljoprivredne i prehrambene proizvode, Podmjeru 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje proizvode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promviranja

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 08. – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumske tehnologije, preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda, šumarstvo

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezan uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 08 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumske tehnologije, preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda, šumarstvo

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 07. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.4. tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanja, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te povezanu infrastrukturu

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda Tip opreacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvda Tip operacije 4.2.1.Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

Natječaj za Mjeru 03. – Sustavi kvalitete za pljoprivredne i prehrambene proizvode, Podmjeru 3.1. Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete, Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvdnje

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Hrvatska

Poljoprivreda

Bespovratna sredstva (darovnice )

Najavljen

 

Hrvatska

Promet

Bespovratna sredstva (darovnice)

7,5 milijuna kuna

Najavljen

Instrument predpristupne pomoći IPA II

EU 28

Albanija

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Kosovo Makedonija

Srbija

Turska

Prekogranična i teritorijalna suradnja

Pružanje usluge

5.500.000,00€

Najavljen

 

EU 28

Energetika

Bespovratna sredstva (darovnice)

3.000.000,00

Najavljen

 

EU 28

Sigurnost

Pružanje usluge

3.000.000,00

Najavljen

 

EU 28

Ostalo

Pružanje usluge

700.000,00 €

Najavljen

 

EU 28

Kultura

Bespovratna sredstva (darovnice)

4.570.000,00 €

Najavljen

 

EU 28

Prekogranična i teritorijalna suradnja

Pružanje usluge

2.000.000,00 €

Najavljen

 

EU 28 Island

Lihtenštajn

Norveška

Civilno društvo

Pružanje usluge

3.000.000,00 €

Najavljen

IPA II prekogranična suradnja

EU 28 Island

Lihtenštajn

Norveška

Srbija

Prekogranična i teritorijalna suradnja

Nabava robe

Najavljen

Europski socijalni fond

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

2.352.941,18 €

Najavljen

Europski socijalni fond

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

6.014.706,00 €

Najavljen

Europski socijalni fond

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

3.929.412,00 €

Najavljen

Europski socijalni fond

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

2.352.942,00 €

Najavljen

Europski socijalni fond

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Bespovratna sredstva (darovnice)

5.882.353,00 €

Najavljen

 

EU 28

Albanija

Bosna i Hercegovina Crna Gora

Srbija

Makedonija

Island

Lihtenšajn

Norveška

Turska

Sigurnost

Bespovratna sredstva (darovnice)

34.810.000,00 €

Najavljen

 

EU 28

Informatika i komunikacije

Pružanje usluge

60.000,00 €

Najavljen

IPA I pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Hrvatska

Civilno društvo

Bespovratna sredstva (darovnice)

1.488.000,00 €

Najavljen

IPA I pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Hrvatska

Zapošljavanje i socijalna prava

Pružanje usluge

870.000,00 €

Najavljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com