Array
 

Usluge

 

IZRADA POSLOVNOG PLANA ZA HBOR, HAMAG BICRO,BANKE i EAFRD, ZA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.- 2020.

Poslovni plan je temeljni dokument u kojemu poduzetnik prikazuje svoje ideje i ambicije, te promišlja mogućnosti za postizanje poslovnog uspjeha, u određenom vremenskom razdoblju.
Budući da postavlja mjerila onoga što se želi i namjerava postići u budućnosti, poslovni plan je ujedno i najbolji početak kontrole uspješnosti očekivanog poslovanja.
Planovi se izrađuju prije poslovnih aktivnosti i prikazuju koje se aktivnosti moraju poduzeti u budućnosti te daju odgovore na pitanja što se mora učiniti, tko mora učiniti i u kojem roku se aktivnost mora dovršiti.
Namjenjen je poduzetnicima i služi za analizu pothvata i sagledavanje svih dijelova za uspješno ostvarivanje i detaljno opisuje sve segmente poslovanja.
Ostali korisnici poslovnog plana su financijske institucije od kojih poduzetnik namjerava pribaviti sredstva, investitori koji će uz poduzetnika financirati projekt te poslovni partneri kao što su dobavljači, kupci i ostali.
Poslovi plan sastoji se od teksta koji opisuje segmente poslovanja i proračuna koji dokazuju zaključke koji su opisani u projektu.
Svaki poslovni plan je svojim oblikom prilagođen poduzetničkim pothvatom djelatnosti.
Poslovni plan sastoji se od dvadesetak stranica i mora biti jasan, realan, sveobuhvatan, mjerljiv i izvediv.
Naziv poslovni plan se najčešće upotrebljava za dokument kojim se opisuje početak poslovanja ili promjenu poslovanja, a može se opisivati sve promjene u postojećim poslovnim organizacijama.
Cijene izrade poslovni planova kreću se od 2.500,00 kn do 15.000,00 kn, ovisno o projektu, a za veća ukupna ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima.
Poslovni plan moguće je napraviti za manje od 4 dana od dostave svih podataka.
U našem dosadašnjem poslovanju uvidjeli smo da u toku izrade plana nisu svi podaci dostupni, i mjenjaju se tokom izrade plana.
Temeljem našeg iskustva postoji mogućnost produžetka izrade plana na par tjedana do mjesec dana.

IZRADA INVESTICIJSKOG PLANA

Investicijski plan ili program predstavlja studiju u kojoj poduzetnik dokazuje opravdanast ulaganja u investiciju koju financira iz vlastitih izvora ili kredita.
Za razliku od poslovnog plana investicijski plan se u praksi izrađuje za projekte u iznosu višem od 200.000,00 kn.
U izradi investicijskog plana stavlja se naglasak na detaljnju analizu troškova ulaganja i poslovanja, analizu tržišta i lokacije, tehničke elemente ulaganja, ekonomsko-financijsku analizu, ekonomsko tržišnu ocjenu itd.
Detalje o izradi investicijskog plana možete pogledati na HBOR- ovoj web stranici http://www.hbor.hr/Art801
Cijene izrade investicijskih planova kreću se od 10.000,00 kn do 25.000,00 kn, ovisno o projektu, a za veća ukupna ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima.
Rok za izradu investicijskog plana moguće je napraviti za manje od 4 dana od dostave svih podataka.
U našem dosadašnjem poslovanju uvidjeli smo da u toku izrade plana nisu svi podaci dostupni i mjenjaju se tokom izrade plana.
Temeljem našeg iskustva postoji mogućnost produžetka izrade plana na par tjedana do mjesec dana.

IZRADA STUDIJE PREDIZVODLJIVOSTI/IZVODLJIVOSTI

Najveći izazov predstavlja izrada studije prdizvodljivosti/izvodljivosti u pripremi projekata za financiranje iz strukturnih fondova.
Studije izvodljivosti/predizvodljivosti potrebne se kod složenih infrastrukturnih projekta kod kojih je bitno pokazati opravdanost za financiranje iz EU fondova.
Projekti obično uključuju izgradnju i opremanje novih objekata ili druge infrastrukture u područjima gospodarstva, turizma, prometa, vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom znanosti, obrazovanja…
Osnovni dokument u pripremi navedenih projekata je studija izvodljivosti, u kojoj se detaljno dokazuje pripremljenost i koherentnost projektne ideje te detaljno analiziraju koristi i troškovi projekta, temeljem čega se pokazuje opravdanost ulaganja u određeni projekt.
Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu za prijavitelje projekata obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućm specijalističkim znanjima i referencama.

Za nositelje projekta potrebno je dobru ideju pretočiti u kvalitetan projekt sa jasnom usmjerenošću na ostvarivanje svih ciljeva. Za kvalitetnu izradu studije izvodljivosti potrebno je surađivati s ostalim dionicima I konzultantima u svrhu postizanja krajnjeg rezultata, kako bi projekt imao veću šansu za sufinanciranje iz EU fondova.

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com