Array
 

EU fondovi

 

EAFRD
Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorena je mogućnost korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) koji će za hrvatske poduzetnike predviđeno biti dostupan od druge polovice 2014. godine. To znači da će hrvatski poduzetnici koristiti EAFRD od novog programskog razdoblja koje traje od 2014. do 2020. godine i trenutno su u izradi završni okviri ovog programa.
Ciljevi
Unutar okvira ZPP-a, potpore za mjere ruralnog razvoja će doprinijeti postizanju sljedećih ciljeva:
1. konkurentnost poljoprivrede
2. održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim akcije
3. uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja

ERDF
Cilj Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF – European regional development fund) je jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Usmjeren je uglavnom na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja novih radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatskoj će ERDF biti otvoren nakon pristupanja.
Ciljevi
1. Modernizacija i diverzifikacija gospodarskih struktura te očuvanje ili stvaranje novih, održivih radnih mjesta
2. Potpora strategijama održivog razvoja, s naglaskom na promicanje zapošljavanja
Glavni prioriteti:
• Jačanje regionalnih kapaciteta za istraživanje i tehnološki razvoj, podržavanje inovativnosti i poduzetništva
• Čišćenje zagađenih područja, povećavanje energetske učinkovitosti, promicanje čistog javnog prijevoza u gradovima
• Bolje usvajanje i učinkovita upotreba ICT-a, naročito od strane malih i srednjih poduzeća
3. U sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, ERDF pruža potporu za uvođenje i razvoj transnacionalnih zajedničkih strategija za održivi teritorijalni razvoj prekograničnih aktivnosti.

EMFF
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. U novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura. Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja kod kojeg omjer ovisi od same vrste projekta.
Aktivnosti:
Unutar zajedničkog upravljanja:
1. Održivi razvoj ribarstva
2. Održivi razvoj akvakulture
3. Održivi razvoj ribolovnih područja
4. Naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu
5. Popratne mjere

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com