Array
 

Pregled mjera unutar EAFRD-a

 

ODOBRENE MJERE PPR-a:
1.Prijenos znanja i informacija
2.Pružanje savjetodavnih usluga o obavljanje poslova na gospodarstvu
3.Sudjelovanje u proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete
4.Ulaganja u materijalnu imovinu
5.Obnova poljoprivrednog potencijala uslijed elementarnih i prirodnih nepogoda i uvođenje prikladnih preventivnih akcija
6.Razvoj poljoprivrednog i gospodarstva i poduzetništva
7.Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
8.Ulaganje u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
9.Ulaganje u nove šumarske tehnologije, te u proizvodnju i marketing šumarskih proizvoda
10.Osnivanje proizvođačkih grupa
11.Agro okoliš i klima
12.Ekološka poljoprivreda
13.Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
14.Jačanje suradnje u poljoprivredi, prehrambenom lancu i šumarstvu
15.Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
16.LEADER (Lokalne akcijske grupe i sl.)

3.2. PREGLED MJERA U HRVATSKOJ UMUTAR EAFRD-A

3.2.1. MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Mjera 4 pod nazivom Ulaganja u fizičku imovinu sastoji se od 4 podmjere, a to su:
4.1.Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva;
4.2. Potpora za ulaganja u preradu,marketing i/ili razvoj poljoprivrednih gospodarstava;
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva;
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva.

Svaka od podmjera ima nekoliko operacija koje se odnose na različite vrste ulaganja unutar iste podmjere.

MJERA 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA
PODMJERA 6.1. – POTPORA MLADIM PODUZETNICIMA

Potpora:

 • od 3.500 do 70.000 EUR

Intenzitet potpore:

 • 100% – sukladno poslovnom planu

Korisnici:

 • osobe starosti 18 – 40 godina koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kaj nositelj poljoprivrednog gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo), te da su registrirani u razdoblju do maksimalno 15 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za potporu

Način:

 • provedba mora započeti najkasnije 9 mjeseci od trenutka odobrenja projekta, dok trajanje projekta (realizacija) mora biti maksimalno 36 mjeseci od trenutka odobrenja projekta

PODMJERA 6.2. – POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM OSPODARSTVU

Potpora:

 • od 3.500 do 70.000 EUR

Intenzitet potpore:

 • do 90%

Korisnici:

 • nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreće nepoljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu

Ulaganje:

 • ruralni turizam, prerada i izravna prodaja proizvoda, pružanje usluga na poljoprivrednom gospodarstvu, obnovljivi izvori energije

PODMJERA 6.3. – POTPORA RAZVOJU MALIH OBITELJSKIH GOSPODARSTVA

Potpora:

 • od 3.500 do 15.000 EUR

Intenzitet potpore:

 • 100% – sukladno poslovnom planu

Korisnici:

 • mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine do 4.000 EUR ukupne vrijednosti proizvodnje u prošloj godini

Način:

 • provedba mora započeti najkasnije 9 mjeseci od trenutka odobrenja projekta, dok trajanje projekta (realizacija) mora biti maksimalno 36 mjeseci od trenutka odobrenja projekta

PODMJERA 6.4. – RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Potpora:

 • od 3.500 do 200.000 EUR

Intenzitet:

 • do 70% povrat uz DE MINIMIS PRAVILO ( u tri uzastopne godine maksimalna potpora 200.000 EUR)

Korisnici:

 • mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG, obrti ili trgovačka društva najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu

Ulaganje:

 • ruralni turizam, prerada i izravna prodaja proizvoda (100 km od lokacije u RH), izrada suvenira, veterinarske usluge, IT centri, pružanje usluga na poljoprivrednom gospodarstvu, dječji vrtići, skrb za starije i nemoćne, sportsko – rekreacijski centri, radionice za popravak mehanizacije i vozila, obnovljivi izvori energije

MJERA 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA

Podmjere:

 • Izrada i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
 • Ulaganje u izgradnju, poboljšanje ili proširenje male lokalne samouprave (vodovod, kanalizacija, nerazvrstane ceste, pročistači otpadnih voda)
 • Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti (društveni domovi, vatrogasni i lovački domovi, kulturni centri, dječji vrtići, dječja i sportska igrališta, javne zelene površine, trgovi, pješačke i biciklističke staze itd.)

Potpora:

 • od 15.000 do 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore:

 • 100% povrat

Korisnici i lokacija ulaganja:

 • sve jedinice lokalne samouprave ili komunalna poduzeća (u vlasništvu JLS-a) ili javne ustanove non – profit koje ulažu u naselja (u svom sastavu) veličine do 5.000 stanovnika

Ulaganje:

 • Ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje objekata infrastrukture
 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com