Array
 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

ŠTO JE EAFRD?
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Financira se sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji, a provodi ga Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR). U Hrvatskoj se provodi kroz Program ruralnog razvoj 2014. – 2020., a bit će raspoloživo preko 2.000,000.000 €.
U odnosu na predpristupni IPARD, program donosi neke prednosti. Tako u EAFRD-u nema ograničenja u pogledu kapaciteta, moguće je ishoditi avansno plaćanje do 50% iznosa potpore, potpore se kreću između 50 i 90%, ulaganje može započeti nakon prijave na natječaj te postoji mogućnost financiranja vlastitog udjela u projektu kroz financijski leasing.

 

Opći ciljevi EAFRD-a:

  • Jačanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima
  • Zaštita okoliša izvan urbanih područja
  • Poticanje diverzifikacije ruralnog gospodarstva


Aktivnosti EAFRD-a:

  • Poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
  • Promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
  • Obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
  • Promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
  • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

U EAFRD-u će biti dostupna 16 mjera, što će značiti veću raznovrsnost prihvatljivih projekata. Do sada su objavljeni natječaji za Mjeru 5 – Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, Mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu i Mjeru 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima.

 
 
 
INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

INSTITUT ZA INVESTICIJE HRVATSKA

CMP Savica Sanci 139
10000 Zagreb
E-mail: info@izihr.com
Kontakt: 099/4430 770
http://www.izihr.com